FLASH NEWS
  • Loading...

मङ्सिर ४ र २१ मा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन

  • गोल्डेन खबर
  • ६ साल अघि
  • ६२ पटक पढिएको
मङ्सिर ४ र २१ मा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन

|k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df laxLaf/ k|d'v tLg bnsf g]tf / lgjf{rg cfof]usf cfo'QmaLr lgjf{rgsf ljifodf 5nkmn x'Fb} . tl:a/ M/f]zg ;fksf]6f, /f;;

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित